Van Dalsum trouwt 15 september 1910 met Sophia Wilhelmina Jacoba (Bob) de Nijs (geboren 1874), die een dochter van dertien heeft.

 

Sophia wordt in haar jeugd Coba genoemd. Haar vader is een overspelige alcoholist. Haar moeder scheidt van hem en sterft een maand later. Vader trekt zich weinig van zijn dochtertje aan en komt door zijn liederlijk gedrag in de gevangenis. Coba is met haar drie jaar eigenlijk al wees, zoals Van Dalsum dat op zijn vierde was. Een tante, die met Maurits Uytenhoudt is getrouwd, trekt zich haar lot aan en neemt haar in huis. Als ze vijf is, moet ze naar haar voogd, een broer van haar moeder, verhuizen. Deze sigarenwinkelier in Amsterdam mishandelt haar.

 

De lieve, zachtzinnige, gehoorzame Coba wordt door de terreur van haar oom hard en schuw. Ze moet als dienstmeid voor hem werken, krijgt veel slaag en weinig eten. Op school gedraagt ze zich afwijkend. Ze heeft verwondingen en blauwe plekken en eet brood dat voor de vogels is gestrooid. In de barre vrieskou, slechts gekleed in een nachtpon, wordt ze door haar voogd te kijk gezet voor de buurt, omdat ze in bed heeft geplast. Voor straf moet ze in een los van het huis staande kelder slapen, een soort gevangenis met een tralieraam, dat hij verduistert met een luik. Soms komt ze daar dagen achtereen niet uit.

 

Maurits Uytenhoudt neemt het inmiddels 12 jarige meisje weer in huis en wordt na een proces haar nieuwe voogd. Bij de Uytenhoudts bloeit ze op tot een aantrekkelijke vrouw met een onafhankelijke geest. Ze krijgtĀ op haar 23ste een dochter van de acteur Cornelis Koppies. Nu ze meerderjarig is, kan ze ook over de aanzienlijke erfenis van haar moeder beschikken.

 

Bob en Albert hebben veel gemeenschappelijk. Beiden jong verweesd en onder voogdij, op jonge leeftijd grote verliezen, verlatenheid en eenzaamheid doorstaan, maar later toch in liefde opgevoed, waaruit hun vrijgevochten geest geboren kon worden. Mogelijk vond Albert in de vijftien jaar oudere Bob de moederfiguur, die hij nooit gekend had. Van Dalsum heeft veel aan Bob te danken. Ze helpt hem door zijn arme leerjaren bij Royaards. In 1914 krijgt hij een relatie met een jonge actrice, die bij Royaards in dezelfde leerfase zit. Van Dalsum heeft dan zijn jeugd, waarin Bob en hij verbonden waren, achter zich gelaten. Hoe het na hun scheiding met Bob verder ging is onbekend. Haar dochter bleef contact houden met Van Dalsum.

 

Met dank aan de heer Harmen Muis, biograaaf van zijn overgrootvader Maurits Uytenhoudt.

 
  Terug